Dec 262022
 

जलवायु संकट र समधानका प्रयास, साथै ईजिप्टमा सम्मपन्न जलवायु सम्मेलनका उपलब्धिहरु, जलवायु जन्य क्षति र नोक्सानी सम्बोधन गर्न बनाइएको कोष र कार्वन उत्सर्जन घटाउन सबै क्षेत्र वाट गरिनु पर्ने प्रयासहरुका वारेमा @NepalLive1  का लागि @BhagirathYogi संग गरिएको कुराकानी ।